Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Dana 27. prosinca 2018. Vlada RH i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja zaključili su novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (KUZVO). Ovaj se Ugovor počeo primjenjivati s danom njegova potpisa, osim članaka vezanih uz normiranje rada koji su se počeli primjenjivati od ak. god. 2019/20.

Normiranje rada

Prema čl. 79. KUZVO, ponderiranje pojedinih oblika izravne nastave obračunava se na sljedeći način:

  • predavanja: 5,4 radnih sati
  • seminari: 4 radna sata
  • vježbe: 2,7 radna sata

Osim promjene načina normiranja nastave, uveden je i pojam repetitivne nastave. Ako nastavnik obavlja istovrsnu nastavu u dvije ili više grupa, takav se rad tretira kao repetitivna nastava. Primjerice, nastavnik ima 5 grupa vježbi iz nekog kolegija. Prva grupa smatra se originalnom nastavom, dok se preostale četiri smatraju repetitivnom nastavom.

Repetitivna nastava također ima i nešto niže pondere:

  • predavanja: 3,2 radna sata
  • seminari: 2,4 radna sata
  • vježbe: 1,6 radna sata

Evidencija održane nastave u aplikaciji Academio

Sukladno svim gore navedenim izmjenama KUZVO, u aplikaciji Academio je izmijenjen način evidentiranja održane nastave.

Prilikom unosa održane nastave potrebno je odabrati vrstu nastave (predavanje, vježbe ili seminare) te upisati kontakt sate u polje originalne ili repetitivne nastave. Sustav će, na temelju unesenih kontakt sati te pondera, sam izračunati radne sate.

Promijenite način na koji radite!

Isprobajte demo