Svaki nastavnik ima mogućnost unijeti izvedbene planove za narednu akademsku godinu za kolegije na kojima je nositelj ili suradnik. Na popisu kolegija potrebno je kliknuti na gumb za kreiranje izvedbenih planova te unijeti sljedeće:

  • opće podatke (način polaganja ispita, popis literature, načini provjere ishoda učenja i sl.)
  • ishode učenja
  • broj sati i izvođače pojedine vrste nastave
  • nastavne cjeline za predavanje, vježbe i seminare
  • ispitne rokove

Ispis izvedbenih planova i ispitnih rokova

Nakon što svi nastavnici unesu izvedbene planove za pojedine kolegije, moguće je dobiti izvještaj o svim izvedbenim planovima za odabrani studijski smjer. Osim toga, studentska referada dobiva izvještaj s popisom svih ispitnih rokova.

Promijenite način na koji radite!

Isprobajte demo